NAŠE VIZE 

Věříme, že v Trnové máme všichni SPOLEČNÝ CÍL.

Zlepšit životní úroveň v obci, její vybavenost a vyřešit mnohé problémy, se kterými se obec potýká.

A to můžeme jen SPOLEČNĚ.

Chceme vést obec tak, aby se v ní žilo dobře nám všem.

JAK?

1.Spoluprací napříč kandidujícími sdruženími 

Nechceme se zaměřovat na to, co nás rozděluje, ale co nás spojuje. Nebojovat o nadvládu, ale domluvit se v zájmu nás všech. 

2.Zefektivněním práce v rámci zastupitelstva 

 Naši kandidáti mají zkušenosti z mnoha oborů a mohou využít svých znalostí a schopností ve prospěch obce. Úkoly chceme efektivně delegovat i na zastupitele a nenechávat vše pouze na starostovi, což celý proces zbytečně protahuje. 

 3.Proaktivním jednáním s developery 

Již jsme navázali kontakty s developery působícími v Trnové. Chceme za obec vystupovat proaktivně a nastavit spolupráci tak, aby byla výhodná pro naše občany.

CO?

Všem nám jde o to samé. Vytvořit z Trnové moderní, prosperující a bezpečnou obec, která bude svým občanům nabízet odpovídající vybavenost, transparentní hospodaření i společenské vyžití.

Pokud se všichni nespojíme a nebudeme o lepší soužití v obci usilovat SPOLEČNĚ, nedokáže to nikdo z nás.