KANDIDÁTI


Mezi našimi kandidáty najdete sousedy z celé Trnové - staré, nové i chatové části. 

Díky našim rozdílným profesním i životním zkušenostem vám můžeme nabídnout širokou škálu znalostí z mnoha oborů, včetně důležitých kontaktů.

Vás, naše voliče - sousedy, chceme zastupovat tak, abychom se vám po zbytek života mohli podívat do očí.

Zdeněk Pekárek

                                    53 let                                   statutární ředitel eventové agentury

V obci jsem celkem osm let. Celou dobu se snažím proaktivně zajímat o dění v obci a její vedení.

Za ty roky se sice něco málo změnilo, ale kromě dílčích úspěchů (jako je například nový přivaděč vody), musím konstatovat, že obec převážně stagnuje.

Obec je potřeba vést moderně a maximálně využít všechny dostupné dotační programy a zlepšit sousedské soužití v obci.

Jan Zych

44 let                                        soukromý podnikatel

Jako obyvatel obce žijící v chatové oblasti chci hlavně zlepšit komunikaci, aby se žádný z nás necítil odstrkávaný a přehlížený jen proto, že nemá trvalé bydliště ve "staré Trnové", jak obec někteří starousedlíci kastují.

Důležité je obnovit společenský život, který zde chybí.

Akad. arch. Nina Jindřichová

55 let                                         akademická sochařka

Věřím, že v Trnové můžeme být jeden druhému dobrým sousedem, bez ohledu na to, v jaké její části nebo jak dlouho tu žije. Jde nám přece o to samé - aby se nám tu dobře žilo.

Vedení obce podle mě potřebuje svěží vítr a moderní, efektivnější vedení.

Mgr. Martina Cíglerová

                           39 let                                            policistka na mateřské dovolené

Ráda bych žila v obci, která svým obyvatelům nabídne odpovídající infrastrukturu a zároveň transparentní fungování.

Chtěla bych, aby si naše děti měly kde hrát, setkávat se - vybudovat dětská a sportovní hřiště. Aby obec plánovala výstavbu, občanskou vybavenost, jakožto chodníky, výsadbu stromů a veřejné zeleně. Zároveň se zasadit o to, aby byl pro děti bezpečný pohyb po obci.

Iva Fischerová

43 let                                                 pedagogická pracovnice

Chci se svou rodinou bydlet v obci, která se stará o blaho svých občanů. Chybí mi tu základní občanská vybavenost i možnosti vyžití pro děti a dospělé. To bych ráda změnila.

Jakub Jindřich

24 let                               umělecký kovář

S Trnovou jsem spojen od narození. Obec se rychlým tempem rozrůstá, přibývají noví sousedé, ale vedení obce na to do této chvíle nestíhalo odpovídajícím způsobem reagovat. Fungování je třeba zefektivnit a zavádění změn urychlit, aby odpovídalo současným požadavkům.

Jindřich Ulvr

47 let                                         manažer velkoobchodu

Věřím, že společnými silami můžeme z Trnové udělat příjemné místo k životu pro nás všechny.

Jitka Pekárková

                               45 let                                        asistentka produkční agentury

S manželem jsme hledali klidné místo k životu a Trnová nám připadala ideální. Z mého pohledu je ale potřeba, aby se lidé častěji setkávali, více semkli a společně pracovali na rozvoji obce.

Roman Vodrážka

44 let                                        soukromý podnikatel

Ve středu obce, kde bydlím, se setkávám s mnoha "sousedy", lidmi dlouhodobě nespokojenými s fungováním obce. To mě utvrdilo v tom, že je potřeba něco změnit, že je potřeba se začít aktivně angažovat.