AKTUALITY

Poděkování

Vážení přátelé a občané, voliči.

Velice Vám děkujeme za Vaši účast na nových volbách do obecního zastupitelstva, která byla opět jedna z nejvyšších. Vaše podpora, kterou jste nám dali, nás zavazuje a velice si ji vážíme. Upřímně Vám za ni děkujeme a uděláme vše, abychom si Vaši důvěru v nadcházejícím volebním období zasloužili.

VOLBY 16.3.2019

Milí sousedé,

jako sdružení nezávislých kandidátů "TRNOVÁ SPOLEČNĚ" bychom Vás rádi pozvali k volbám do obecního zastupitelstva, které se konají již tuto sobotu, 16. března 2019.

Společně rozhodneme, kudy se místo, kde žijeme, bude v následujících letech ubírat.

A jaké jsou hlavní volební preference SNK TRNOVÁ SPOLEČNĚ?

  • DOMOVNÍ A TŘÍDĚNÝ ODPAD

Chceme zařídit spravedlivější způsob svozu - tedy ne za každého občana, ale dle skutečných potřeb domácností. Jediným důvodem, proč obec tuto problematiku v minulosti neřešila, je větší administrativní zatížení obecního úřadu.

Zároveň je nezbytné navýšit kapacitu na tříděný odpad. Dotační programy jsou vypsány na období od září 2019 do února 2020. Do této doby je nutné zajistit přípravu pro vybudování nových stání na tříděný odpad.

  • ŠKOLKA

Stejně jako ostatní sdružení, i my vnímáme důležitost vybudování mateřské školy v naší obci. Navzdory některým slibům však aktuální situace neumožňuje rychlé řešení tohoto problému. Obec v současnosti nemá finanční prostředky a dotační programy nejsou vypsány, takže v letošním roce se dá předškolní docházka řešit pouze založením Dětských skupin.

  • CHODNÍKY A BEZPEČNOST

Obec promarnila možnost vybudovat chodník od autobusové zastávky Borová, když nevyužila platné dotace do termínu 18. 11. 2018. Na tento rok nejsou dotace vypsány. Kvůli absenci chodníků je potřeba omezit rychlost v celé obci na 40 km/h  a zajistit její dodržování formou radaru, kamerového systému, v krajním případě pomocí retardérů.

  • ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD

Je potřeba udělat finanční rozbor návratnosti a rentability čističky, aby finančně nezatížila obec či nezpůsobila navýšení ceny stočného.

  • DEVELOPMENT

Dosavadní jednání s novým developerem byla ze strany obce natolik direktivní, že se dostala do patové situace. Jednání je třeba vést tak, aby došlo k dohodě, ze které budou těžit obě strany.

  • NOVÝ OBECNÍ ÚŘAD A REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ

Pro rok 2019 je vypsaná dotace s účastí obce 30 % na zrekonstruování a rozšíření obecního úřadu, včetně vybudování parkovacích stání.

Zároveň je vypsána dotace na obnovu a vybudování obecních hřišť až do výše 3 miliony Kč s účastí obce 30 %.

  • ZELEŇ

Dotace do výše 2 miliony s účastí obce 20 % skončila 30. 3. 2018 a pro letošní rok není vypsána.

                                                                             SNK TRNOVÁ SPOLEČNĚ

PŘIJĎTE SI S NÁMI POPOVÍDAT V PÁTEK 8.BŘEZNA DO TRNOVSKÉ KRČMY O ROZVOJI NAŠÍ OBCE V NOVÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ. RÁDI VÁM PŘEDSTAVÍME NÁŠ POHLED NA VĚC A ZÁROVEŇ VYSLECHNEME VAŠE NÁZORY, KTERÉ JSOU PRO NÁS VELMI CENNÉ.

TĚŠIT SE MŮŽETE I NA DROBNÉ OBČERSTVENÍ.