SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ "TRNOVÁ SPOLEČNĚ"

Věříme, že v Trnové máme všichni SPOLEČNÝ CÍL.

Zlepšit životní úroveň v obci, její vybavenost a vyřešit mnohé problémy, se kterými se obec potýká.

A to můžeme jen SPOLEČNĚ.

Chceme vést obec tak, aby se v ní žilo dobře nám všem.